SSI Community

Self-Sovereign Identity belooft regie op gegevens voor individuen en organisaties. Hoe kunnen we SSI naar de praktijk brengen? Wat zijn de mogelijkheden en valkuilen? In deze community ontdekken we. Door de discussie te voeren en te experimenteren.

Digitale identiteit

Een digitale identiteit is hoe een organisatie jou identificeert bij interacties en transacties online. Je maakt bewust of onbewust gebruik van vele digitale identiteiten, bijvoorbeeld als je inlogt bij Facebook of Coolblue. SSI is een mogelijke invulling van een digitale identiteit. Zelf-soevereine identiteit betekent dat jij zelf de elementen beheert die deel uitmaken van je identiteit en de toegang daartoe beheert. Denk daarbij aan gegevens zoals je geboortedatum of diploma. In de fysieke wereld staan deze op informatiedragers zoals een kaart die we bij ons dragen in onze portemonnee. In de digitale wereld zou je deze gegevens in bijvoorbeeld een SSI wallet digitaal kunnen beheren en delen onder eigen regie.

Regie op gegevens

Niemand weet hoe de ideale digitale dienstverlening er uit moet zien, elk individu heeft immers eigen wensen en behoeften. Eén ding is wel duidelijk; in de toekomst is het belangrijk om zelf de regie over je gegevens te kunnen hebben. Regie op je gegevens hebben gaat over inzicht hebben in gegevens die over jou gaan, zelf kunnen aangeven als er zaken niet kloppen en gegevens gemakkelijk digitaal kunnen delen onder eigen regie als je iets wilt regelen. Op dit moment ontstaan er verschillende afsprakenstelsels en oplossingen om mensen te ondersteunen bij regie op hun gegevens. Ook de samenhang met SSI is relevant in de discussie; meer regie veronderstelt namelijk een zekere mate van zelf soevereiniteit van mensen.

Consent Management

De dienstverlening van de overheid moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en mee kan komen. Als je zelf je identiteit en gegevens niet kunt beheren, dan is het logisch dat je daar hulp bij krijgt. We verkennen hoe je toch regie kunt hebben door zelf te kiezen om anderen te laten handelen. Via het vragen en geven van toestemming, vertegenwoordiging of machtiging. Maar wel zo dat jij en ik nog (be)grip houden op wat er met onze gegevens gebeurt.

Wie wij zijn


Een innovatieve community

Wij zijn open source
Wij werken samen
Wij leren door te doen

Samen innoveren


Doe mee, bouw mee of deel je experiment

Blog

Op de Digicampus SSI blog publiceren wij voor iedereen die meer wil leren over SSI.

Lees meer

Wiki

Op de wiki vindt open discussie plaats. Iedereen is welkom, discussies die tot consensus leiden kunnen tot een blogpost omgezet worden.

Lees meer
Technisch overzicht

Hier verzamelen we een overzicht aan technologieën, standaarden en (technische) uitleg over alles wat met SSI te maken heeft.

Lees meer

Projecten?

Ben je bezig, of heb je een idee voor een project met SSI dat niet geschikt is voor de bovenstaande kanalen? Wij verkennen graag hoe we je in deze community kunnen faciliteren

Over Digicampus

Digicampus is de plek waar vernieuwers van publieke dienstverlening samenwerken aan organisatie-overstijgende vraagstukken en waar drempels voor innovatie worden weggenomen.  Bij Digicampus werken we vanuit de overtuiging dat we sámen beter in staat zijn om behoeften vanuit de samenleving te vertalen naar innovatieve diensten van de toekomst. Dit doen we door mensen, overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap samen te brengen. Samen werken we aan vraagstukken die over organisatie, domein of landgrenzen heen gaan. 


Website

www.digicampus.tech

E-mail

info@digicampus.tech